Swisse 男士活力片 (瑪卡 + 生蠔精華 + 袋鼠精華)

 

提高男性機能, 迅速恢復體力, 增強保護力

 

主要成分 :

1. 澳洲袋鼠精 + 紐西蘭生蠔精

2. 瑪咖提取物 + 淫羊藿提取物

3. 鋅 + 晒 + 牛磺酸 + 維他命 B6

 

數量 : 120粒

 

產地 : 澳洲

Swisse Men's Vitality Maca + Oyster + Kangaroo 120 capsules

HK$328.00Price